txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ, SUGESTIĄ, ZADAJ PYTANIE - NAPISZ DO NAS...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recytujemy wiersze...

25 maja 2017 roku uczeń klasy III DOMINIK KARWOWSKI uczestniczył w XIX Międzyszkolnym konkursie recytatorskim im. Mieczysława Czychowskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Dzbeninie, gmina Rzekuń. 

czytaj więcej...

Moja Ojczyzna - Polska

9 maja 2017 roku wzięliśmy udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Moja Ojczyzna - Polska", który odbywał się w Szkole Podstawowej w Pasiekach.

Naszą szkołę reprezentowały : Zuzanna Gurzyńska, Aleksandra Wójcik i Weronika Wujakowska. Do konkursu przystąpili też uczniowie szkół w Goworowie i Pasiekach. Łącznie 11 osób. Współorganizatorem i fundatorem nagród była Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie z Filią w Pasiekach.

czytaj więcej...

Koordynator ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

8 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu „B&N – B-jak bezpieczny, N - jak niechroniony”. Innowacyjnością programu jest mianowanie koordynatorów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła Podstawowa w Kuninie, jako jedna z nielicznych podmiotów z terenu powiatu ostrołęckiego realizuje program profilaktyczny B&N.

Na uroczystej Gali w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, paniom: Dorocie Kubiak i Annie Kanclerz zostały wręczone certyfikaty koordynatora do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

czytaj więcej...


  • UWAGA RODZICE... - ruszyła rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego
Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego

1. Składanie wniosków do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 04.05.2017 r. – 17.05.2017 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18.05.2017 r. 


Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

- oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
- istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
- kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie oraz załączniki dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie w terminie do 17.05.2017r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Z wizytą w bibliotece

27 kwietnia 2017r. uczniowie kl. IV-VI wybrali się na wycieczkę do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.  Aktywnie wzięli  udział w warsztatach „Mnemotechniki- jak uczyć się i zapamiętywać efektywnie ?” 

czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycielki języka angielskiego uczące w Szkole Podstawowej w Kuninie: p. Sylwię Kopania i p. Dorotę Kubiak. Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wspieranie młodych talentów.

czytaj więcej...

Przedszkolaki z wizytą w piekarni

Jak powstaje chleb? – nasze przedszkolaki doskonale o tym wiedzą. 

26 kwietnia 2017r. przedszkolaki udały się na wycieczkę do piekarni Państwa Klimaszewskich w Kuninie, gdzie zostały zapoznane z etapami wypieku chleba. Dzieci zwiedziły piekarnię,  zobaczyły nowoczesne urządzenia, które ułatwiają pracę piekarzom.

czytaj więcej...

Dzieci z Bullerbyn znamy i kochamy!

Już od kilku lat gminny konkurs czytelniczo-plastyczny organizowany w naszej szkole cieszy się dużym powodzeniem. Można by też śmiało stwierdzić, iż na stałe wpisał się w tradycję konkursową szkoły. Co roku przyjeżdżają do nas uczniowie wraz z opiekunami z sąsiednich szkół podstawowych zarówno młodsi jak i starsi. Tegoroczny konkurs czytelniczo-plastyczny odbył się 26 kwietnia o godz. 9.30. Jego adresatami byli uczniowie klasy trzeciej, a główne hasło brzmiało „Znam przygody bohaterów książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

czytaj więcej...

"Mój połamany Przyjacielu" - Wielkanoc 2017

„Chrystus nie ma już rąk, ma tylko nasze ręce do pracy nad swoim dziełem.

Chrystus nie ma już nóg, aby iść dzisiaj do ludzi, ma tylko nasze nogi.

Chrystus nie ma już głosu, aby mówić dzisiaj o sobie, ma tylko nasze usta.

Chrystus nie ma już sił, ma tylko nasze siły, by prowadzić ludzi do siebie.

To my połamaliśmy Chrystusa przez nasze grzechy.

Złamaliśmy Mu ręce, bo wyciągał je do biednych.

Połamaliśmy Mu nogi, bo odwiedzał chorych.

Zniszczyliśmy Mu twarz, bo się przyjaźnie uśmiechał”.

 

Ostatniego dnia przed świętami wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego pt.” Mój połamany Przyjacielu”, który uświadomił nam jak bardzo ważna jest pomoc i służba drugiemu człowiekowi.

czytaj więcej...


SKS - promujemy zdrowy i aktywny styl życia

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zapobiega ona zaburzeniom rozwoju i zdrowia, a zwłaszcza otyłości. Wychodząc naprzeciw problemom Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało program pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”, który jest systemowym wsparciem organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program SKS ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

czytaj więcej...

czytaj więcej

Galerie