txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

„Nauczmy się na pamięć tego kraju...”

Jesteś tu: Strona główna » Archiwum wydarzeń 2016/2017 » „Nauczmy się na pamięć tego kraju...”

„Nauczmy się na pamięć tego kraju...”

4 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny dotyczący tego ważnego wydarzenia.

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
W I połowie XVIII wieku państwo polskie było osłabione, natomiast państwa z nami sąsiadujące: Rosja, Austria i Prusy były mocarstwami europejskimi. Oprócz osłabienia spowodowanego wojnami państwo polskie przeżywało kryzys:
Władza królewska była osłabiona.
Królów wybierała szlachta na tak zwanych „wolnych elekcjach” i bardzo często dochodziło do walk między zwolennikami poszczególnych królów.
Polska posiadała małą armię.
Skarb państwa był pusty.
Mieszczanie i chłopi nie posiadali żadnych praw politycznych.
Sejmy ustanawiające prawa nie mogły wprowadzić żadnych zmian, ponieważ w głosowaniach obowiązywała zasada jednomyślności. Protest jednego posła wyrażony przez „liberum veto” zrywał obrady sejmu.
W szkołach nie uczono języka polskiego, historii ani geografii ojczystego kraju. Dbano tylko o naukę łaciny.
Nie rozwijała się nauka.
Konstytucja 3 Maja wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą   i sądowniczą.
Władzę wykonawczą sprawował sejm. Wprowadzono w nim zasadę głosowania większością głosów.
Władzę wykonawczą sprawował rząd zwany Strażą Praw. Na jego czele stał król. Za swoją działalność rząd ponosił odpowiedzialność przed sejmem.
Władzę sądowniczą sprawowały sądy.
Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu, a król pełnił władzę zgodnie z konstytucją.
Chłopów wzięto pod opiekę prawa i rządu królewskiego.
Mieszczanie uzyskali liczne prawa.
Konstytucja 3 Maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Sejmowy manifest stwierdzał: „Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.”

tekst: I. Duda, M. Grzyb, foto: S. Zięba