txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie

Jesteś tu: Strona główna » Archiwum wydarzeń 2017/2018 » Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie

Edukacyjne Centrum Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Kuninie

Z początkiem roku szkolnego, gdy za oknami pojawiły się kolorowe, jesienne liście, Szkoła Podstawowa w Kuninie zamieniła się w Edukacyjne Centrum Profilaktyki. Przez ponad dwa miesiące, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, odbywały się w szkole liczne szkolenia i warsztaty z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Rozpoczęliśmy szkoleniem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, zorganizowanym dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników OPS, stowarzyszeń i fundacji. 

Szkolenie poprowadził terapeuta uzależnień, trener Marcin Rzeczkowski. Uczestnicy poznali przyczyny sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież oraz zasady kontaktu z osobą będącą w problemie. Prowadzący przekazał najważniejsze informacje na temat profilaktyki, diagnozy i interwencji w obliczu uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przedstawił rekomendowane programy profilaktyczne. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu "Bezpieczna Przystań".

Kolejne szkolenie zostało przygotowane w ramach realizacji projektu "Kuźnia wiedzy i zdolności". Dotyczyło  pracy z uczniem zdolnym i zostało zorganizowane z myślą o rodzicach, nauczycielach i wychowawcach, a poprowadziła je trenerka, certyfikowana tutorka Anita Skibińska. Uczestnicy szkolenia mogli poznać model pracy z uczniem zdolnym w szkole (Trójpierścieniowy Model Zdolności, Wieloczynnikowy Model Zdolności, Teoria Inteligencji Wielorakich). Dowiedzieli się także jak identyfikować ucznia zdolnego oraz w jaki sposób można go wspierać w systemie edukacji. Na zakończenie uczestnicy poznali "tutoring" - innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz stworzyli "ocean możliwości" wsparcia ucznia zdolnego przez szkołę, rodziców oraz środowisko lokalne. 

Pod koniec września odbyło się niezwykle inspirujące szkolenie pn. "Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu z wykorzystaniem narzędzia Mobile School", które poprowadziła Justyna Turowska - wieloletnia stretworkerka – pedagog ulicy  Pragi Północ. W szkoleniu wzięło udział 10 specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Podczas szkolenia prowadząca omówiła specyfikę grupy "dzieci ulicy" - jej trudności i zasoby, zapoznała uczestników z różnorodnymi formami animacji ulicznej. W niezwykle praktyczny sposób przedstawiła specyfikę pracy z grupą uliczną oraz bazując na własnym doświadczeniu opowiedziała o projektach społeczno – kulturalnych w pracy z grupą uliczną. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu "Bliżej siebie".

5 października 2017 roku w jednym miejscu spotkali się Super Rodzice oraz Super Nauczyciele na warsztatach organizowanych w ramach projektu "Akademia mądrego życia". Było o motywacji, profilaktyce uzależnień - inspirująco i bardzo twórczo. Na spotkaniu zostały poruszone główne problemy dzisiejszego dorastania młodego pokolenia. W ramach tego samego projektu w pierwszym tygodniu października w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się Tydzień profilaktyki "Antidotum na..." połączony z konkursami profilaktycznymi. Uczestnicy projektu przez 5 dni poznawali inne zagadnienie profilaktyczne:

- 1 dzień „Antidotum na narkotyki”

- 2 dzień „Antidotum na alkohol”

- 3 dzień „Antidotum na nikotynę”

- 4 dzień „Antidotum na agresję”

- 5 dzień „Antidotum na cyberprzemoc”

Na zakończenie "Tygodnia profilaktyki" rozstrzygnięto konkursy profilaktyczne przygotowane dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie opisane działania przeprowadzono dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

tekst: Paweł Jagielski

foto: Paweł Jagielski