txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - o projekcie...

Jesteś tu: Strona główna » Wspinamy się ku szczytom wiedzy - projekt EFS » Wspinamy się ku szczytom wiedzy - o projekcie...

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - o projekcie...

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych.

W ramach projektu zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Kuninie są realizowane  od 2 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. w dwóch blokach:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. W zajęciach, które prowadzi p. B. Sotomska uczestniczy 8 osób – 4 dziewczynki i 4 chłopców. Na zajęcia przeznaczono 30 godzin dydaktycznych. Odbywają się one w każdy  wtorek, w godz. 13:10-13:55
  2. Zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia prowadzi p. K. Dzwonkowska. Uczestniczy w nich 8 osób - 4 dziewczynki i 4 chłopców. Na zajęcia przeznaczono 30 godzin dydaktycznych. Odbywają się one w każdy  czwartek, w godz. 13:10-13:55

 

Za realizację zajęć dydaktycznych odpowiedzialna jest firma Euro Wiedza, która wygrała przetarg na realizację tego projektu  w naszej gminie.

W ramach projektu szkoła została doposażona w  pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów. Zakupiono plansze, tablice edukacyjne, gry dydaktyczne, gry i plansze edukacyjno-wychowawcze, zgadywanki, liczydło, zegary, wagi, tablicę interaktywną. Produkty te spełniają wymogi bezpieczeństwa i są oznakowane znakiem CE. Dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.