txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - podsumowanie zajęć z I semestru

Jesteś tu: Strona główna » Wspinamy się ku szczytom wiedzy - projekt EFS » Wspinamy się ku szczytom wiedzy - podsumowanie zajęć z I semestru

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - podsumowanie zajęć z I semestru

Dzieci w młodszym wieku szkolnymsą otwarte i ciekawe świata. Jest to najlepszy czas, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory.

Rozwijanie uzdolnień jest bardzo ważne w pracy szkoły. Z myślą o takich uczniach w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznia klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo" są realizowane  zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

W zajęciach uczestniczy 8 dzieci: 4 dziewczynki i 4 chłopców. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

W pierwszym semestrze uczniowie spotkali się 19 razy. Na zajęciach poznali tajemnice liczb, np. jaka jest różnica między cyfrą a liczbą, co to są liczby parzyste i nieparzyste, liczby na osi liczbowej, zapisywali, odczytywali i porównywali liczby wielocyfrowe, poznali cyfry rzymskie I - XXX.

Konstruowali różne figury i bryły geometryczne, poznawali ich budowę. Mierzyli: długości odcinków - poznali jednostki długości i czas - poznali jednostki czasu.

Uczniowie poprzez gry i zabawy rozwijają swoje zdolności i zainteresowania matematyczne, kształtują postawy twórcze i doskonalą umiejętności.

Duża ilośc ciekawych pomocy dydaktycznych, w które została wyposażona sala sprawia, że zajęcia są dla uczniów ciekawe i atrakcyjne.
 

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w ramach projektu „Wspinamy się ku szczytom wiedzy” z zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji odbyło się 17 godzin. Dzieci na zajęcia uczęszczają systematycznie. Są na nich aktywne i chętnie wykonują zadania. Założone cele są w pełni osiągane.

 

W ramach przeprowadzonych zajęć dzieci rozwijały sprawność ruchową i manualną, usprawniały celowe ruchy rąk, kontrolowały ruchy graficzne. Odtwarzały symbole graficzne – pogrubiały kontury figur i obrazków, stempelkowały, kopiowały przez kalką, kreśliły linie pionowe, poziome i skośne. Chętnie rozwiązywały labirynty i rebusy.

 

W ramach ćwiczeń funkcji wzrokowech i orientacji przestrzennej dzieci odtwarzały z pamięci układy elementów, dostrzegały zmiany ilościowe i jakościowe, układały puzzle, dobierały części obrazka do całości, odrysowywały od szablonów, dorysowywały brakujące elementy, wyszukiwały podobieństwa i różnice.

 

W ramach funkcji słuchowych różnicowały dźwięki z otoczenia i głosy przyrody, rozpoznawały je i określały ich lokalizację. Bawiły się instrumentami muzycznymi rozróżniając dźwięki. Brały udział w zabawach ruchowych ze śpiewem i klaskaniem.

 

W ćwiczeniach w czytaniu i pisaniu dzieci utrwalały samogłoski i spółgłoski, różnicowały litery duże i małe oraz o podobnym kształcie. Tworzyły sylaby o dowolnej liczbie liter, otwarte i zamknięte, uzupełniały luki sylabowe. Czytały głośno krótkie, rymowane teksty, recytowały wiersze, słuchały bajek, baśni i opowiadań. Ustalały kolejność wydarzeń  w opowiadaniach i historyjkach obrazkowych. Tworzyły własne opowiadania.