txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Etapy rozwoju mowy

Jesteś tu: Strona główna » Logopeda szkolny » Etapy rozwoju mowy

Etapy rozwoju mowy

W rozwoju mowy małego dziecka wyodrębnia się następujące etapy:

  • I okres melodii – od urodzenia do 1 roku życia dziecka:

- głużenie (między 2-3 miesiącem życia), czyli wydawanie różnego rodzaju dźwięków nieartykułowanych, poprzez które dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne,

- gaworzenie ( między 6-7 miesiącem życia), czyli powtarzanie dźwięków zasłyszanych od otoczenia, będące ćwiczeniem słuchu,

- około 8 miesiąca dziecko reaguje aktywnie na mowę,

- około 12 miesiąca dziecko dużo rozumie, wypowiada pierwsze słowa.

  • II okres wyrazu – między 1-2 rokiem życia dziecka:

- liczba wypowiadanych znaczących słów szybko wzrasta, dziecko wypowiada około 300 słów, a rozumie znacznie więcej,

- w 18 miesiącu życia dziecko zaczyna używać równoważników zdań.

  • III okres zdania – między 2-3 rokiem życia dziecka:

- w drugim roku życia dziecko powinno wypowiedzieć poprawnie proste zdanie,

- około 30 miesiąca życia dziecko powinno już prawidłowo używać zaimka „ja”,

- w 3 roku życia powinno wymawiać od 1000 do 1500 słów i wykazywać znajomość prawie wszystkich części mowy,

- na trzecie urodziny dziecko powinno wypowiadać zdania dłuższe, złożone z 4-5 słów.

  • IV okres swoistej mowy dziecięcej – przypada na wiek od 3 do 7 lat:

- w wieku 4 lat dziecko powinno umieć opowiedzieć zdarzenie lub bajkę,

- wymowa dziecka 6-letniego powinna być już poprawna pod względem artykulacyjnym,

- dziecko 7-letnie powinno prawidłowo mówić pod względem gramatycznym i składniowym.

Schemat ten w sposób uproszczony przedstawia normę rozwojową.

Normą rozwojową nazywa się te osiągnięcia, które stwierdza się u większości dzieci w danym wieku. W przypadku niewielkich odchyleń od normy rozwoju mówi się o różnicach indywidualnych między dziećmi. Przy głębszym stopniu odchyleń od normy używa się terminu zaburzenia rozwoju.

Prawidłowo rozwijające się dziecko przyswaja mowę w ciągu pierwszych 5-ciu lat swojego życia. Jeżeli dziecko ukończy 5 rok życia, a opóźniony rozwój mowy nadal się utrzymuje – należy podejrzewać istnienie konkretnej, lecz nie rozpoznanej przyczyny. Opóźnienie wskazuje na zaburzenie procesu rozwojowego.

Wcześnie zdiagnozowany problem i zastosowana rehabilitacja zapewniają maksymalnie dobre wyniki.