txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

O szkole

Jesteś tu: Strona główna » O szkole

29 listopada 1936r. w trzyklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Kuninie, z inicjatywy kierownika szkoły p. E. Sokołowskiego, przy ofiarności rodziców został ufundowany Sztandar Szkolny Świętego Stanisława Kostki. Aktu poświęcenia dokonał miejscowy ksiądz proboszcz Stanisław Żuławski. Rodzicami chrzestnymi Sztandaru zostali p. Alina Sokołowska i p. Stanisław Jędrzejczyk - podinspektor Szkolny oraz państwo Janina i Józef Machnowscy z Kółka. (przyp. 1) W każdą niedzielę nauczyciele i uczniowie zbierali się przed szkołą i czwórkami, ze Sztandarem, szli do Kościoła na Mszę Świętą. (przyp. 2)

Sztandar Publicznej Szkoły Powszechnej w Kuninie
czytaj więcej

Pierwsze wzmianki na temat szkoły w Kuninie sięgają roku 1894. Dzieci uczyły się w budynku wynajętym, który był w stanie niezadowalającym, nauczycielem był wówczas Jan Krakowiak. W 1898r. szkołę obliczono na 18, a uczyło się w niej 55 uczniów. (przyp. 1) „Gdy rząd rosyjski - czytamy w kronice szkoły - pozwolił na budowę szkoły w gminie Szczawin, wystąpiły 3 wioski, które chciały ją mieć u siebie, a mianowicie: Kunin, Wólka i Zaorze. Ponieważ Kunin dał plac - szkoła powstała tutaj. Wybudowano ją w 1901r. (przyp. 2) Nauczycielami byli: 1902 - Józef Jagiełło, 1904 - Józef Żolinas, 1906 - Adolf Sikorski, 1912 - Albin Kruszewski, 1914 - Michał Stawikowski. (przyp. 3)

Dzieje Publicznej Szkoły Powszechnej w Kuninie - lata 1894 - 1945
czytaj więcej

Po II wojnie światowej nastąpił w wielu krajach szybki rozwój szkolnictwa państwowego wszystkich szczebli. (przyp.1) Również Polska dokonała olbrzymich wysiłków organizacyjnych na polu oświatowym. Została odbudowana baza materialna szkolnictwa, przygotowano kadrę nauczycielską, na nowo zorganizowano system oświaty powszechnej, dostępnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży wiejskiej, opracowano nowe programy, podręczniki szkolne, podstawowe pomoce naukowe, jednakowe dla szkół miejskich i wiejskich. Zrównanie tych szkół uznano za warunek demokratyzacji i postępu. (przyp. 2)

Dzieje szkoły w Kuninie - lata 1945 - 1992
czytaj więcej

Budowę nowej szkoły rozpoczęto w 1993r.

Dzieje szkoły w Kuninie - lata 1992 - 2010
czytaj więcej

Spis obejmuje wszystkie osoby piastujące funkcję kierownika, później dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie od roku 1919 do chwili obecnej.

czytaj więcej

Spis obejmuje wszystkich nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Kuninie w latach 1894 - 1939.

czytaj więcej

Spis obejmuje wszystkich nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Kuninie od roku 1945 - do chwili obecne.

czytaj więcej

Galerie

Prace dzieci prezentujące Szkołę Podstawową w Kuninie.Cool

Wykonała: Zuzanna Iwańska kl. IV

Wykonała: Zuzanna Iwańska kl. IV